ทำอย่างไรให้งานออกแบบของเราเป็นที่รักของทีม Business และทีม development รวมถึงเรื่องการจัดการ Component ในระยะยาว เช่นการ obsolete component การทดสอบ Accessibility รวมไปถึงการใช้ Figma เพื่อทำ Project Management สำหรับทีมย่อยด้วย


SOLD OUTT

Sorry, we've sold all the tickets.