แชร์ประสบการณ์การสร้าง Design System ให้เหมาะสมกับบริบท และวิธีการทำงานขององค์กร โดยการทำความเข้าใจคนในทีม และสร้างเป็น Model ของเราเอง


Registration closed