สัมมนาฟรี session เล็กๆ ชวนเพื่อนๆ ที่ทำ/ใช้ AI เท่าที่ผมรู้จักมานั่งคุยกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมอง และแชร์กันว่าปีนี้ทำอะไรกันไปบ้าง ทั้งที่น่าเอาไปใช้และต่อยอดในปีหน้า และอะไรที่ลองแล้วไม่ work มาแชร์ lesson learned กันกรุณาลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่มั่นใจว่าจะสามารถมางานได้จริงเท่านั้น ถ้ายังไม่มั่นใจโปรดงดลงทะเบียน เพื่อมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นก่อน


Registration closed