พบกับ “คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก” อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการโรงแรมอ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ วิลลารีสอร์ต แอน สปา และ “ภ.ญ.ฐณรรษกร เพ็งสะและ” Managing Director Hijabpop ร่วมมาเป็น Speaker ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในครั้งนี้ มาร่วมแชร์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแนวคิดต่าง ๆ ในหัวข้อ “ให้ทางออก...ธุรกิจการท่องเที่ยว” เพื่อเป็นแนวทางในการการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการธุรการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

Registration closed