เรื่องเล่า มุมมอง และร่วมพูดคุยกันกับเรื่องราวของ DesignOps 101 “ทุกที่นั้นมี Ops เป็นของตนเองอยู่แล้ว แต่คำถามคือหน้าตาของ Ops คุณนั้นเป็นอย่างไรกันแน่?”


SOLD OUTT

Sorry, we've sold all the tickets.