การดูแลทีม Designer จำนวน 75 คน พัฒนาแอปฯ ที่มีผู้ใช้หลายสิบล้านคนเพื่อขับเคลื่อนในการผลิต features จำนวนมากให้เป็นไปตาม roadmap ขององค์กร


Registration closed


null