ต้องการเพิ่ม Conversion rate แต่จะทำยังไงดี?
ต้องเพิ่มจำนวนผู้ใช้เข้ามาเยอะๆ?
ต้องทำ User flow ให้เรียบง่ายมากที่สุด?
คำถามอีกมากมายที่เราอยากรู้
หาคำตอบเหล่านี้ได้ใน Meetup แรกของปี 2024

Registration closed