ซื้อบัตรเข้างาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองที่นั่งของคุณ


ผู้ซื้อบัตร

@

ประเภทบัตร

Early Bird ถึง Mon, 31 Dec '18

Inspire - Conference only (Day 1)

4,950 บาท
2,450 บาท Approx. 75 USD

This ticket allows you attendance to our one day conference in Central Bangkok, featuring our Keynote speaker Jared Spool


Early Bird ถึง Mon, 31 Dec '18

Hands On - Workshop only (Day 2)

11,950 บาท
8,950 บาท Approx. 272 USD

This ticket allows you to attend a 1 day workshop (selection subject to availability) in Central Bangkok, featuring thought leaders from across the globe


Early Bird ถึง Mon, 31 Dec '18

The Full Experience - Both conference & workshop (Both days)

14,950 บาท
9,950 บาท Approx. 302 USD

This ticket allows you attendance to our 1 day conference and 1 day workshop (selection subject to availabity) in Central Bangkok, featuring keynote speaker Jared Spool and other thought leaders from across the globe


บัตรทั้งหมด 0 ใบ
รวมเป็นจำนวน
บาท